POPULAR INTERNATIONAL MARKETS ARE MAKING DISTINCTIVE NATIONAL PRODUCTS AVAILABLE TO THE GENERAL PUBLIC

Background
The participation of TMK (the Service Centre for Finnish Outdoor Markets) in joint European projects has borne fruit. Finnish traders have ventured into the European Market events of Central Europe as well as the discerning Christmas markets of Germany. In return, German, English, Italian and Dutch traders have visited Finland to sell their wares at different venues.

International Markets
International Market events are the pinnacle of markets. Only a handful of selected traders selling high quality, specialist products are permitted to participate from each country or specific region. Dealing directly with vendors is quite an experience for the average consumer e.g. purchasing pasta from an Italian trader or buying chocolate from a Belgian vendor trading from their elaborately decorated catering units. A group of around 250-traders, dealing in high quality produce, tour the International Market events. Continuously on tour with them is Jari Mäkelä, an entrepreneur from Pori, Finland, who specializes in Finnish handicrafts and products from Lapland e.g. linen products, knitwear, witch drums and reindeer bone necklaces and hides. Currently, Mäkelä mainly tours the markets in Italy, Holland and England.

Experiences from the market places of Europe
According to Jari Mäkelä, only vendors who take their business seriously and deal in national specialities are permitted to participate. The organizers of the European Market, Italian FIVA and EMF from Holland were excited about getting a Finnish trader and matters were dealt with swiftly. “Passable English” was enough to take care of all the practicalities.

The first European Market was held in Enschend, Holland and everything went well despite preliminary tensions. The market was located in the city centre and a dance festival held in conjunction guaranteed plenty of customers. According to Mäkelä, his 4×8 metre stand was continually photographed and created interest with the local TV station and press as well. Trading was busy and many new associations were formed proving the idea for a European Market was a success.

The first Finnish International market outdid expectations
Participating traders contacted Jari Mäkelä and asked him to organize a International Market in Finland. It was considered strange that Finnish traders were able to take part in Italian market events but Italians were unable to do so in Finland. Mäkelä then contacted Ari Kallas of the Service Centre for Finnish Outdoor Markets to suggest that the traders in question participate in events in Finland from July to August 2012. Two events were chosen as trial runs. The International Market in Tampere 19-21.7.2012 and the Kotka Maritime Festival 26-29.7.2012, both exceeded expectations and raised interest in Finland and the International market event. Fulfilling these expectations we arranged five-week International Market tour at Finland in 2013 and eight-week International Market tour in 2014. Both tours were big success.

Atmosphere at the Tampere International Market 19.-21.7.2012

 

The International Market has grown into such a great and important event that it is already a matter of national pride. This is something completely different to what we are used to in Finland.

Ari Kallas
Executive Manager


 

SUOSITUT KANSAINVÄLISET SUURMARKKINAT TUOVAT KANSALLISET ERIKOISTUOTTEET SUUREN YLEISÖN SAATAVILLE

Taustaa
TMK:nosallistuminen alamme eurooppalaiseen yhteistyöhön on tuottanut tuloksia. Suomalaisia kauppiaita on uskaltautunut niin  Keski- Euroopan Eurooppa-markkinoille kuin vaativille Saksan joulumarkkinoillekin. Vastaavasti Suomessa on jo vieraillut mm. saksalaisia, englantilaisa, italialaisia ja hollantilaisia kauppiaita myymässä tuotteitaan eri tapahtumissa.

Kansainväliset Eurooppa-markkinat
Eurooppa – markkinat ovat markkinoiden aatelia. Näihin tapahtumiin on valikoitu ainoastaan kunkin maan tai alueen laadukkaita erikoistuotteita myyviä yrittäjiä. Tavalliselle kuluttajalle on elämys asioida suoraan esim. italialaisen pastakauppiaan tai belgialaisen suklaakauppiaan näyttävässä myyntipisteessä.  Eurooppa-markkinoita kiertää kaikkiaan n. 250 erittäin korkeatasoisen kauppiaan ryhmä. Suomesta mukana on  porilainen yrittäjä Jari Mäkelä, jolla on lapin tuotteita ja suomalaisia käsitöitä myyvä yksikkö jatkuvasti kierrossa Eurooppa-markkinoilla. Mäkelän tuotevalikoima käsittää mm. pellavatuotteita, villapaitoja, noitarumpuja, poronluukoruja ja porontaljoja. Mäkelä kiertää nykyään pääasiassa Italian, Hollannin ja Englannin Eurooppa-markkinoita.

Kokemuksia Eurooppa-markkinoilta
Jari Mäkelä kertoo, että Kansainvälisille Suurmarkkinoille otetaan vain kansallisia erikoisuuksia myyviä kauppiaita, jotka suhtautuvat asiaansa vakavasti. Eurooppa-markkinoita organisoivan Italian FIVA:n ja Hollannin EMF:n johto suhtautui hyvin innostuneesti suomalaiseen kauppiaaseen ja asioiden käsittely sujui hyvin joutuisasti. Kielitaitona ”huono englanti” riitti mainiosti kaikkeen asiointiin.

Ensimmäiset Eurooppa-markkinat Hollannin Enschendessä jännittivät melkoisesti mutta kaikki sujui mainiosti. Markkinapaikka oli aivan kaupungin ydinkeskustassa ja yhtä aikaa järjestetty tanssifestivaali veti paikalle valtavasti väkeä. Jari Mäkelän mukaan hänen 4×8 m myyntipaikkansa oli todella kuvattu, jopa paikallinen TV kävi kuvaamassa sitä puhumattakaan lehdistä. Kauppa kävi hyvin ja uusia tuttavuuksia luotiin kovasti. Eurooppa-markkinoiden idea osoittautui toimivaksi.

Ensimmäiset suomalaiset Kansainvälisille Suurmarkkinat onnistuivat yli odotusten
Eurooppa-markkinoiden kauppiaat ottivat yhteyttä Jari Mäkelään ja pyysivät tätä organisoimaan Suomeen Kansainväliset Suurmarkkinat. On hassua että suomalaiset kauppiaat käyvät Italiassa Eurooppa-markkinoilla, mutta Italialaiset eivät pääse Suomeen. Mäkelä otti asiassa yhteyttä Tori- ja markkinakaupan palvelukeskuksen toiminnanjohtaja Ari Kallakseen ja ehdotti, että ko. kauppiaat tulisivat myymään tuotteitaan Suomeen 2012 heinä-elokuussa . Koetapahtumiksi valittiin Tampereen Kansainväliset Suurmarkkinat 19.-21.7.2012 ja Kotkan Meripäivät 26.-29.7.2012. Molemmat tapahtumat onnistuivat yli odotusten ja kiinnostus Suomea ja sen Kansainvälisiä Suurmarkkinoita kohtaan kasvoi merkittävästi. Näihin odotuksiin vastattiin järjestämällä 2013 kesällä viiden viikon ja 2014 kahdeksan viikon Kansainvälisten Suurmarkkinoiden kiertue Suomessa. Molemmat kiertueet olivat käviöiden ja  kauppiaiden suosiossa.

Kuvassa Tampereen Kansainvälisten Suurmarkkinoiden tunnelmia 19.-21.7.2012

 

Samalla Kansainvälisten Suurmarkkinoiden asia on paisunut niin isoksi ja merkittäväksi, että sen kunnollinen toteuttaminen alkaa olla jo kansallinen ylpeyden aihe. Tämä on jotain ihan muuta kuin tavalliset yleismarkkinat joihin meillä on Suomessa totuttu.

Ari Kallas
toiminnanjohtaja