International Grand Markets in Finland

Logo2023

Kansainväliset Suurmarkkinat | International Grand Markets

Kansainväliset Suurmarkkinat ovat oiva osoitus siitä että eri kulttuuritaustoista tulevat, maailman eri maita edustavat, eri kieliä puhuvat ja eri uskontokuntiin kuuluvat ihmiset pystyvät tekemään hyvin töitä yhdessä ilman ongelmia. Kansainvälisillä Suurmarkkinoilla on 127 yrittäjää 32 eri maasta. Kun mukaan luetaan heidän työntekijänsäkin niin lukumäärä nousee noin 500 henkeen. Tässä joukossa on uskomattoman hyvä henki ja kaikki auttavat toinen toisiaan. Kansainvälisillä Suurmarkkinoilla yhteistyö on käytännönläheistä ja epäbyrokraatista. Kansainväliset Suurmarkkinat ovat neutraali vyöhyke, missä  eri ideologioiden, uskontojen tai politiikan näkyvästi esille tuominen on kiellettyä.

Vetoomus Ukrainan sodan pikaiseksi lopettamiseksi

Kaikki Kansainvälisten Suurmarkkinoiden järjestäjät ja kauppiaat haluavat nyt esittää tukensa ukrainalaisille kollegoilleen! Molelta aikaisemmalta vuodelta tuttujen ukrainalaisten kauppiaiden piti tulla mukaan myös  2022 Kansainvälisille Suurmarkkinoille. Venäjän hyökkäyksen takia he perheineen ovat hengenvaarassa. Kansainvälisten Suurmarkkinoiden järjestäjät ovat myös päättäneet että Venäjän lipun alla olevia osastoja ei oteta mukaan vuoden 2022 Kansainvälisille Suurmarkkinoille.