For Market Traders / Kauppiaille

Dear Market Trader


International Grand Markets and Helsinki Christmas Market is organized by Finlands most experienced event
organizer TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus which has many international contacts and the experience of demanding event arrangements.

Most of the products have to come from ”the terroir” (the land) of the stall holder and are produced by small organisations such as family businesses, farms or small factories where traditional methods are used, maintaining high standards of quality. Each stall should show clearly the country or region by its flag or other signs that indicates the origin.

Our markets will be advertised impressively example in leading newspapers and numerous other publications in surrounding areas, television and social media, radio channels and road signs etc.

CHRISTMAS MARKET INFORMATION:
CLICK HERE to find Helsinki International Christmas Market info and forms.


 

GRAND MARKET INFORMATION 2019

Basic info and reservations for year 2019:
– Basic information 2019
– Reservations for year 2019
– Getting to Finland
– Info for food and groceries sellers
– Accommodation
– International Traders and Finnish Tax Laws

 


Arvoisa Kauppias

Kansainvälisiä Suurmarkkinoita ja Helsingin Kansainvälisiä Joulumarkkinoita on järjestämässä Suomen kokenein
tapahtumajärjestäjä TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus, jolla on laajat kansainväliset kontaktit, sekä tarvittava kokemus vaativistakin tapahtumajärjestelyistä.

Kansainvälisillä Suurmarkkinoilla keskeinen idea on tuoda eri maiden ja maakuntien erikoistuotteet näyttävästi esille niin että niitä esittelemässä ja myymässä ovat niiden valmistajat tai tuottajat. Jokaisessa osastossa tulee näkyä selkeästi maa tai maakuntatunnukset

Kansainvälisiä markkinoita tullaan mainostamaan näyttävästi esimerkiksi alueiden sanomalehdissä ja lukuisissa muissa julkaisuissa ja medioissa, televisiossa, useilla radiokanavilla, kattavalla tienvarsimainostuksella sekä laajalla tiedotuksella sosiaalisessa mediassa.

KANSAINVÄLISTEN JOULUMARKKINOIDEN TIEDOT:
KLIKKAA TÄÄLTÄ! Löydät Helsingin Kansainvälisten Joulumarkkinoiden tiedot ja lomakkeet.


 

KANSAINVÄLISTEN SUURMARKKINOIDEN LISÄTIETOA 2019

Perustiedot ja varauslomakkeet 2019:
– Perustietopaketti 2019
– Varaukset vuodelle 2019
– Terveysviranomaisten ilmoitukset
– Majoittuminen