Attention!

IMPORTANT: Everyone has to take a fresh negative corona test (max 72 hours before travel) when You come to Finland. Indeed ferries or flight companies don`t take You without a negative test. In Finland You need 14 days voluntary quarantine or prefer a second negative corona test after 72 hours quarantine (min 3 days quarantine time after coming to Finland and then You have to go test again) when You came to Finland. 

After the test You have to wait 1-2 days for results. THIS MEANS THAT YOU HAVE TO BE IN FINLAND MIN 7-10 DAYS BEFORE FIRST MARKET STARTS. We let You know soon where You can get easily coronatests here in Finland.

Huomio!

TÄRKEÄÄ: Muistattehan että edellytämme KAIKILTA KV Suurmarkkinoille tulevilta kauppiailta ja heidän henkilökunnaltaan tuoretta negatiivista koronatestiä (testin ei saa olla 7 vrk vanhempi) ennen ensimmäistä tapahtumaa jonne olette tulossa. Testin laiminlyönti evää osallistumisoikeuden automaattisesti. Tiedotamme pian erikseen missä ja miten Teidän on helpoin käydä testissä.

Dear Market Trader

International Grand Markets is organized by Finlands most experienced event organizer TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus which has many international contacts and the experience of demanding event arrangements.

Most of the products have to come from ”the terroir” (the land) of the stall holder and are produced by small organisations such as family businesses, farms or small factories where traditional methods are used, maintaining high standards of quality. Each stall should show clearly the country or region by its flag or other signs that indicates the origin.

Our markets will be advertised impressively example in leading newspapers and numerous other publications in surrounding areas, television and social media, radio channels and road signs etc.

Arvoisa Kauppias

Kansainvälisiä Suurmarkkinoita on järjestämässä Suomen kokenein tapahtumajärjestäjä TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus, jolla on laajat kansainväliset kontaktit, sekä tarvittava kokemus vaativistakin tapahtumajärjestelyistä.

Kansainvälisillä Suurmarkkinoilla keskeinen idea on tuoda eri maiden ja maakuntien erikoistuotteet näyttävästi esille niin että niitä esittelemässä ja myymässä ovat niiden valmistajat tai tuottajat. Jokaisessa osastossa tulee näkyä selkeästi maa tai maakuntatunnukset.

Kansainvälisiä markkinoita tullaan mainostamaan näyttävästi esimerkiksi alueiden sanomalehdissä ja lukuisissa muissa julkaisuissa ja medioissa, televisiossa, useilla radiokanavilla, kattavalla tienvarsimainostuksella sekä laajalla tiedotuksella sosiaalisessa mediassa.