Dear traders

Corona epidemia has changed all timetables 2020 International Grand Markets. Finnish goverment has made decision that all over 500 people events has canceled end of July.

2020 timetable at this moment:
Joensuu 6.-9.8.2020
Kuopio 13.-16.8.2020
Oulu 20.-23.8.2020
TornioHaparanda 27.-30.8.2020
Rovaniemi 3.-6.9.2020
Tampere 10.-13.9.2020
Helsinki 17.-20.9.2020

Attention! At this moment Finlands borders are closed and we wait information when foreign citizens can travel to Finland again. You and Your workers have to be ready 14 days corona quarantine before star working! Ferries and transport systems work nearly normally but only for worktravellers like truckdrivers.

If You have to cancel Your coming we can`t pay back deposit money, but if You have paid in some places already that is possible move for 2021 markets.

Healthy and power all for You!
Ari and Lena Kallas
TMK
Finland

Arvoisat kauppiaat

Korona epidemia on pakottanut muuttamaan kaikkia 2020 Kansainvälisten Suurmarkkinoiden aikatauluja. Suomen hallitus on päättänyt että kaikki yli 500 hengen tapahtumat ovat peruttuja heinäkuun loppuun saakka.

2020 aikataulu näyttää nyt tältä:
Joensuu 6.-9.8.2020
Kuopio 13.-16.8.2020
Oulu 20.-23.8.2020
TornioHaparanda 27.-30.8.2020
Rovaniemi 3.-6.9.2020
Tampere 10.-13.9.2020
Helsinki 17.-20.9.2020

Jos muutokset vaikuttavat siten, että joudutte perumaan osallistumisenne, niin varausmaksuja ei ikävä kyllä voida palauttaa. Maksetut paikkamaksut on mahdollista siirtää 2021 Kansainvälisille Suurmarkkinoille, joita jo kovasti valmistellaan.

Terveyttä ja voimia Teille Kaikille!
Ari ja Lena Kallas
TMK

Dear Market Trader

International Grand Markets is organized by Finlands most experienced event organizer TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus which has many international contacts and the experience of demanding event arrangements.

Most of the products have to come from ”the terroir” (the land) of the stall holder and are produced by small organisations such as family businesses, farms or small factories where traditional methods are used, maintaining high standards of quality. Each stall should show clearly the country or region by its flag or other signs that indicates the origin.

Our markets will be advertised impressively example in leading newspapers and numerous other publications in surrounding areas, television and social media, radio channels and road signs etc.

Arvoisa Kauppias

Kansainvälisiä Suurmarkkinoita on järjestämässä Suomen kokenein tapahtumajärjestäjä TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus, jolla on laajat kansainväliset kontaktit, sekä tarvittava kokemus vaativistakin tapahtumajärjestelyistä.

Kansainvälisillä Suurmarkkinoilla keskeinen idea on tuoda eri maiden ja maakuntien erikoistuotteet näyttävästi esille niin että niitä esittelemässä ja myymässä ovat niiden valmistajat tai tuottajat. Jokaisessa osastossa tulee näkyä selkeästi maa tai maakuntatunnukset.

Kansainvälisiä markkinoita tullaan mainostamaan näyttävästi esimerkiksi alueiden sanomalehdissä ja lukuisissa muissa julkaisuissa ja medioissa, televisiossa, useilla radiokanavilla, kattavalla tienvarsimainostuksella sekä laajalla tiedotuksella sosiaalisessa mediassa.