Kansainvälisten Suurmarkkinoiden kiertueeseen muutoksia
Kansainvälisten Suurmarkkinoiden kiertueeseen tulee mm. seuraavia muutoksia koronaviruksen takia.

Kansainvälisten Suurmarkkinoiden kiertue alkaa nyt Tampereelta 4.-7. kesäkuuta. Kaikki toukokuun tapahtumat on peruttu viranomaisten päätöksellä. Turku tulee Raaseporin tilalle ja muutkin paikkakuntamuutokset ovat mahdollisia, mutta tapahtumien määrä ei enää muutu.

Olkaa ystävällisiä ja maksakaa kahden ensimmäisen tapahtuman paikkamaksut normaalisti eräpäivänä. Maksut huomioidaan automaattisesti kahdessa ensimmäisessä tapahtumassa vaikka muutoksia tulisikin paikkakuntiin.

Voimia ja pitäkää huolta itsestänne!

Ari Kallas

Changes in the International Grand Market tour

International Grand Market tour will include the following changes due to coronavirus (COVID-19).

International Grand market tour will start now at Tampere 4-7th June. All events at May have been canceled by authority decision. Turku will be replace Raasepori and other city changes are possible, but count of events won’t change anymore.

Please, pay first two events invoices as normally to due date. Payments will be considered automatically for two first event, even if there will be city changes.

Take care of yourself!

Ari Kallas

Dear Market Trader

International Grand Markets is organized by Finlands most experienced event organizer TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus which has many international contacts and the experience of demanding event arrangements.

Most of the products have to come from ”the terroir” (the land) of the stall holder and are produced by small organisations such as family businesses, farms or small factories where traditional methods are used, maintaining high standards of quality. Each stall should show clearly the country or region by its flag or other signs that indicates the origin.

Our markets will be advertised impressively example in leading newspapers and numerous other publications in surrounding areas, television and social media, radio channels and road signs etc.

Arvoisa Kauppias

Kansainvälisiä Suurmarkkinoita on järjestämässä Suomen kokenein tapahtumajärjestäjä TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus, jolla on laajat kansainväliset kontaktit, sekä tarvittava kokemus vaativistakin tapahtumajärjestelyistä.

Kansainvälisillä Suurmarkkinoilla keskeinen idea on tuoda eri maiden ja maakuntien erikoistuotteet näyttävästi esille niin että niitä esittelemässä ja myymässä ovat niiden valmistajat tai tuottajat. Jokaisessa osastossa tulee näkyä selkeästi maa tai maakuntatunnukset.

Kansainvälisiä markkinoita tullaan mainostamaan näyttävästi esimerkiksi alueiden sanomalehdissä ja lukuisissa muissa julkaisuissa ja medioissa, televisiossa, useilla radiokanavilla, kattavalla tienvarsimainostuksella sekä laajalla tiedotuksella sosiaalisessa mediassa.